logo morius
facebook ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Neurologopeda

1. Profilaktyka i terapia zaburzeń mowy i komunikacji

2. Wczesna integralna stymulacja logopedyczna

3. Diagnoza i terapia afazji

4. Terapia dysleksji

5. Terapia zaburzeń przyjmowania pokarmów

6. Terapia oddechu

Fizjoterapeuci

1. Terapia ruchowa dla:

  • wcześniaków i niemowląt z zaburzeniami napięcia, asymetrią posturalną

  • dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

  • dzieci z opóźnieniem psychoruchowym

  • niemowląt z wrodzonymi wadami stóp (stopa końsko-szpotawa, stopa końska)

  • niemowląt i dzieci z kręczem szyi

  • niemowląt i dzieci z okołoporodowym uszkodzeniem splotu barkowego

  • niemowląt i dzieci z wadami wrodzonymi (przepuklina oponowo-rdzeniowa, artrogrypoza, achondroplazja itp.)

  • niemowląt i dzieci z zespołami genetycznymi

  • dzieci z chorobami zanikowymi mięśni

  • dzieci z wadami postawy i skoliozą

2. Terapia neurorozwojowa wg koncepcji NDT -Bobath

3. Instruktaż pielęgnacyjny dla rodziców noworodków i niemowląt

4. Kinesiology Taping

5. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, deformacjami w obrębie kręgosłupa, klatki piersiowej , z wadami kończyn dolnych.

6. Fizykoterapia ( galwanizacja, prądy diadynamiczne DD, jonoforeza, prądy interferencyjne, Tens, elektrostymulacja mięśni, Prądy Kotza, Tonoliza, ultradżwięki, magnetoterapia, laseroterapia punktowa)

Pedagodzy

1. Terapia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

2. Terapia polisensoryczna oparta na metodzie Snoezelen

3. Terapia ręki i stopy

4. Zajęcia grafomotoryczne

5. Stymulacja systemu taktylnego wg metody dr Swietłany Masgutowej

6. Biofeedback

7. Trening relaksacyjny

8. Arteterapia z elementami sensoplastyki

9. TUS – trening umiejętności społecznych dla dzieci

10. Terapia pedagogiczna