logo morius
facebook ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

 Usługa

 Cena w zł

 Cena w zł
10 i więcej zabiegów

 FIZJOTERAPIA

Pierwsza wizyta z instruktażem i nauką pielęgnacji niemowląt

60,00

-

Neurorozwojowa terapia - NDT-Bobath - wczesna interwencja

50,00

40,00

Ćwiczenia ogólnousprawniające

35,00

30,00

Kinesiotaping

20,00 - 40,00

-

FIZYKOTERAPIA

Elektroterapia (galwanizacja, jonoforeza, prądy diadynamiczne, interferencyjne, TENS, Kotz'a, tonoliza, elektrostymulacja)

10,00

po wykorzystaniu

10 zabiegów,

Aquavibron gratis

Laseroterapia

17,00

Ultradźwięki

12,00

Magnetoterapia

15,00

Sollux

10,00

Aquavibron - masaż wibracyjny (15 min)

10,00

-

USŁUGI LOGOPEDYCZNE

Terapia logopedyczna

50,00

40,00

Porada neurologopedyczna dla rodziców niemowląt i małych dzieci

35,00

-

KONSULTACJE, TERAPIA I DIAGNOSTYKA SPECJALISTYCZNA - POZOSTAŁE

Sala Doświadczania Świata - stymulacja polisensoryczna

40,00

po 6 spotkaniach

1 gratis

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

30,00

Terapia dla dzieci z autyzmem

50,00

Terapia taktylna

60,00

po 4 spotkanich 1 gratis

Trening Umiejętności Społecznych (10 treningów, konsultacja i wywiad gratis)

400,00

 -

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Diagnoza (3x60 min)

200,00

-

Konsultacje (60 min)

50,00

-

Terapia (40 min)

40,00

-

 

UsługaCena w zł
TAXI
Przewóz na terenie miasta Głogowa 3,80 zł/km 
Przewóz poza teren miasta Głogowa 1,50 zł/km 
Przewóz dla mieszkańców spoza Gminy Miejskiej Głogów  4,00 zł/km 
PRZEWOZY PODOPIECZNYCH
 Przewóz podopiecznych z terenu miasta  6,80 zł/osobodzień
 Przewóz dla podopiecznych spoza Gminy Miejskiej Głogów  2,00 zł/km