logo morius
facebook ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor

Agnieszka Dyk

Administracja

Główny księgowy

Intendent

Fizjoterapeuci

Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w terapii osób niepełnosprawnych i dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, mające przygotowanie zawodowe i kwalifikacje w zakresie:

- metody neurorozwojowej NDT-Bobath- certyfikat

- metody Vojty- certyfikat

- Kinesiology Taping

- wczesnej interwencji

Pedagodzy

Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w terapii osób niepełnosprawnych i dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, mające przygotowanie zawodowe i kwalifikacje w zakresie:

- pedagogiki specjalnej, terapeutycznej

- terapii i edukacji osób z autyzmem

- choreoterapii i arteterapii

- wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka

- metody wg Weronik Sherborne

- Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej

- terapii i arteterapii ręki i stopy

- stymulacji polisensorycznej

- alternatywnej i wspomagającej metody komunikacji AAC

Neurologopeda

Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w terapii osób niepełnosprawnych i dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, mające przygotowanie zawodowe i kwalifikacje w zakresie:

- oligofrenopedagogiki

- wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka

- Makaton- program rozwoju komunikacji

- terapii integracji sensomotorycznej- certyfikat IIº

- Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej

- terapii taktylnej

- arteterapii i terapii ręki i stopy

- metody ruchów artykulacyjnych w terapii dziecka dyslektycznego

- metody wstępnej stymulacji logopedycznej w terapii dziecka ryzyka dysleksji

- zaburzenia płynności mowy

- metody komunikacji alternatywnej

- afazji – diagnoza i terapia

- terapii dysleksji - certyfikat

Pielęgniarka

Dyplomowana pielęgniarka z doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi i dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi.

Opiekunki i asystentki

Opiekunki i asystentki osoby niepełnosprawnej z wieloletnim doświadczeniem w opiece nad osobami niepełnosprawnymi i dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi.