logo morius
facebook ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Ważne telefony i adresy pomocne dla dzieci i rodziców

Materiały zostały zebrane m.in. na podstawie informacji zamieszczonych w dodatku do Newsweeka „Psychologia dziecka” 1/2020

 

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

tel. 116111, www.116111.pl

codziennie w godzinach 12.00-2.00

Pomoc w trudnych sytuacjach

 

 

Młodzieżowy telefon zaufania

tel. 19288

tel. 800 100 100 - dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci

 

Dziecięcy telefon zaufania rzecznika praw dziecka

tel. 800 12 12 12; http://brpd.gov.pl/telefon zaufania.

Telefon ten pełni również funkcję telefonu interwencyjnego. Pod numer interwencyjny osoby dorosłe mogą zgłaszać problemy dzieci.

 

Itaka– antydepresyjny telefon zaufania

tel. 22 484 88 01

(czynny od poniedziałku do piątku od 15:00 do 20:00)

 

Itaka- telefon zaufania młodych

tel. 22 484 88 04

(dyżur psychologów od poniedziałku do piątku od 12:00 do 20:00)

 

Policyjny telefon zaufania

tel. 800 120 226

 

Młodzieżowy telefon zaufania do rozmów o seksie. Piątkowe pogotowie pontonowe

Tel. 22 635 93 92

piątki w godzinach 16.00-20.00

 

Bezpieczeństwo w internecie

tel. 800 100 100

poniedziałek-piątek od 12.00 do 15.00

 

Pomarańczowa linia-porady dla rodziców, których dzieci sięgają po alkohol

tel. 801 140 068, 800 140 068; www.pomaranczowalinia.pl

poniedziałek-piątek w godzinach 14.00-20.00

 

Problemy z narkomanią- informacje, porady, wsparcie

tel. 800 120 289 poniedziałek-piątek 10.00-17.00

tel. 801 199 990 codziennie w godzinach 16.00-21.00

 

Forum przeciw depresji

tel. 225949100

https//forumprzeciwdepresji.pl/gdzie-szukac-pomocy

środa i czwartek w godz. 17.00-19.00

Na stronie znajduje się lista ważnych telefonów antydepresyjnych, wyszukiwarka punktów pomocy lekarskiej, informacje o kampanii przeciwko depresji oraz teksty na temat zaburzeń psychicznych.

 

Antydepresyjny telefon zaufania fundacji Itaka

tel. 22 654 35 37

 

Fundacja dajemy dzieciom siłę

ul. Mazowiecka 12/25 , 00-048 Warszawa

tel. 22 616 02 68

W placówkach FDDS w kilku miastach w kraju pomocy udzielają specjaliści: psychiatrzy dziecięcy, psychologowie, pedagodzy doświadczeni w pracy z dziecięcą traumą oraz prawnicy , pracownicy socjalni i pediatrzy.

 

Fundacja dzieci niczyje - Warszawa

ul. Katowicka 31, 03-939 Warszawa

tel. 22 616 02 68 ; www.fdn.pl

Celem fundacji jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom.

 

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „niebieska linia”

tel. 800 120 002; codziennie w godzinach 12.00-18.00

 

Fundacja drzewo życia

pomaga osobom dotkniętym problemem zaburzeń odżywiania. W ramach fundacji działają:

„Słoneczny dom”- pierwsze w Polsce sanatorium, ośrodek leczenia zaburzeń odżywiania.

MALAWA 772B

tel. 48 792 700 525

tel. 48 887 679 744

tel. 17 852 55 25

 

Psychomedic sieć klinik psychologiczno-psychiatrycznych

Warszawa tel. 22 253 88 88

Łódź tel. 42 644 44 44

www.psychomedic.pl

 

Oddział kliniczny psychiatrii dorosłych, dzieci i młodzieży

w Szpitalu Uniwersyteckim Kraków Psychiatria Dzieci i Młodzieży.

Tel. 12 424 87 40