logo morius
facebook ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Przewóz osób z niepełnosprawnością – TAXI

Od 2016 r. Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych świadczy usługę przewozu osób z niepełnosprawnością w ramach TAXI. Jest to usługa umożliwiająca bezpieczny przewóz osoby niepełnosprawnej specjalnie przystosowanym autem z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego.

Usługę TAXI dla osób z niepełnosprawnością świadczymy na terenie miasta i kraju zgodnie z  poniższym cennikiem:

  • przewóz na terenie miasta Głogowa – 3,80 zł/km,

  • przewóz poza teren miasta Głogowa – 1,50 zł/km,

  • przewóz dla mieszkańców spoza Gminy Miejskiej Głogów – 4,00 zł/km.

Warunkiem skorzystania z usługi TAXI dla osób z niepełnosprawnością jest posiadanie aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność oraz rezerwacja terminu przewozu.

Rezerwacji dokonać można osobiście w biurze MORiUS (pokój nr 17) lub pod numerem telefonu 76 727 65 72.

Przed skorzystaniem z przewozu TAXI dla osób z niepełnosprawnością prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Przewóz dzieci z niepełnosprawnością do szkół i przedszkoli

Od 2017 r. Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych świadczy nieodpłatną usługę dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych i opiekuńczych dzieci z terenu miasta Głogowa. Przewóz odbywa się w dni szkolne, autem przystosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnością, a dzieci w czasie transportu przebywają pod opieką opiekuna.

W celu skorzystania z przewozów szkolnych należy skontaktować się z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Głogowie.

Przewóz podopiecznych do MORiUS

Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych zapewnia odpłatny dowóz podopiecznych z miejsca zamieszkania do Ośrodka i z powrotem. Przewóz odbywa się w dni pracy placówki, autem przystosowanym do przewozu osób z niepełnosprawnością z zapewnieniem opiekuna na czas transportu.

Usługa realizowana jest dla podopiecznych MORiUS z terenu miasta oraz ościennych gmin zgodnie z poniższym cennikiem:

  • przewóz podopiecznych z terenu miasta – koszt ceny biletu komunikacji miejskiej (na dzień 01.01.2024 r. jest to stawka 6,80 zł/osobodzień),

  • przewóz dla podopiecznych spoza Gminy Miejskiej Głogów – stawka 2,00 zł/km.