Menu

Zakres usług psychologów:

- diagnostyka poziomu sprawności intelektualnej i psychomotorycznej dzieci i młodzieży

- indywidualna terapia i wspomaganie rozwoju dziecka

- indywidualne poradnictwo i wsparcie dla rodziców dziecka z deficytem rozwojowym

- grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci

Grupa Wsparcia to regularne spotkania dla rodzin dzieci z ograniczeniami intelektualnymi i ruchowymi, podczas których opiekunowie mogą podzielić się doświadczeniami w leczeniu, wychowaniu, edukacji oraz rozwiązywaniu pozostałych trudności dziecka (termin spotkań zawsze w Aktualnościach).