logo morius
facebook ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata - specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone w świadomie skomponowane urządzenia. Dzięki odpowiednio dobranej muzyce, grze świateł, przyjemnym zapachom wpływamy:

- stymulująco na rozwój zmysłów: wzroku, dotyku, słuchu i węchu

- odprężająco i relaksująco

- na doświadczenia sensoryczne, które stymulują rozwój dziecka

{rokbox album=|album| title=|Sala Doświadczania Świata|}images/zdjecia/sala-doswiadczania/*.jpg{/rokbox}

Metoda Ruchu Rozwijającego wg W.Sherborne

Metoda Ruchu Rozwijającego wg W.Sherborne - ćwiczenia na zajęciach prowadzonych tą metodą są dla dzieci dużą atrakcją i wesołą zabawą w grupie. Pobudzają dziecko do twórczego działania, wyzwalają spontaniczność i aktywność własną dziecka. Prowadzenie ćwiczeń tą metodą ma na celu:

- stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała,

- usprawnienia motoryki,

- poczucia własnej siły i sprawności ruchowej

- budowanie zaufanie do siebie

- uzyskanie poczucie bezpieczeństwa

Metoda wg M.CH.Knillów

Metoda wg M.CH.Knillów – Program Aktywności- Świadomość Ciała, Kontaktu i Komunikacji prowadzony w formie treningu do akompaniamentu muzycznego wpływa na:

- poznanie schematu własnego ciała

- aktywność ruchową dziecka i świadomość ciała

- rozwój kontaktów społecznych

Terapia dla dzieci z autyzmem

Terapia dla dzieci z autyzmem – w indywidualnej pracy z dzieckiem autystycznym opieramy się o elementy metody behawioralnej.

W terapii główny nacisk kładziemy na:

- umiejętności komunikacyjne dziecka

- zwiększenie jego samodzielności

- uspołecznianie

- redukowane zachowań trudnych

Zajęcia usprawniające z elementami arteterapii

Zajęcia usprawniające z elementami arteterapii i sensoplastyki - poprzez ćwiczenia i techniki pracy z ręką i stopą (elementy arteterapii, malowanie, rysowanie, zabawa, techniki teatralne) pozytywnie wpływamy na:

- motorykę precyzyjną

- motorykę dużą

- integrację sensomotoryczną

- mowę

- inteligencję i emocje dziecka