logo morius
facebook ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w terapii osób niepełnosprawnych i dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, mające przygotowanie zawodowe i kwalifikacje w zakresie:

- oligofrenopedagogiki

- wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka

- Makaton- program rozwoju komunikacji

- terapii integracji sensomotorycznej- certyfikat IIº

- Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej

- terapii taktylnej

- arteterapii i terapii ręki i stopy

- metody ruchów artykulacyjnych w terapii dziecka dyslektycznego

- metody wstępnej stymulacji logopedycznej w terapii dziecka ryzyka dysleksji

- zaburzenia płynności mowy

- metody komunikacji alternatywnej

- afazji – diagnoza i terapia

- terapii dysleksji - certyfikat

Terapia i porada neurologopedyczna obejmuje:

 • wczesną logopedyczną pomoc dla wcześniaków
 • profilaktykę i terapię zaburzeń mowy i komunikacji dzieci
 • integralną stymulację rozwoju mowy dzieci
 • terapia zaburzeń przyjmowania pokarmów

Dzieci są objęte planową terapią neurologopedyczną prowadzoną według zindywidualizowanego programu. Terapia łączy w sobie elementy wielu metod, w tym Terapii Taktylnej i Integracji Sensorycznej.

 

W zakresie uszkodzenia funkcji pierwotnych, będących biologicznymi podstawami mechanizmów mowy i mówienia terapia dotyczy czynności pokarmowych związanych ze:

 • ssaniem
 • gryzieniem
 • żuciem
 • połykaniem
 • symetrią pracy stawów skroniowo-żuchwowych
 • symetrią twarzy
 • zaburzeń napięcia mięśniowego w obrębie orofacjalnym

W zakresie terapii oddechu prowadzone są stymulacyjne działania dotyczące sposobów prowadzenia oddechu, również u dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego.

W terapii opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń ekspresji języka i funkcji percepcji mowy prowadzona jest wczesna stymulacja logopedyczna uwzględniajaca:

 • rozwój słyszenia dźwięków
 • rozwój słuchu awerbalnego i fonematycznego
 • zaburzenia rozwoju słuchu odbiorczego

Stymulowanie rozwoju mowy obejmuje przygotowywanie do:

 • fonacji
 • tworzenia związków i pojęć
 • tworzenia asocjacji słuchowo – ruchowo – czuciowych
 • tworzenie artykulacji głosek normatywnych
 • pracy nad zrozumiałością wymowy