Menu

 
 Usługa
 
Cena brutto
1 zabiegu
 
Cena w karnecie – 10 i więcej zab. (cena jednostkowa)
FIZJOTERAPIA
Pierwsza wizyta z instruktażem i nauką pielęgnacji niemowląt
60,00
-
Terapia neurorozwojowa- NDT-Bobath,
50,00
40,00
Ćwiczenia indywidualne (korekcyjne, usprawniające)
35,00
30,00
Ćwiczenia ogólnousprawniające, szkoła pleców (grupa)
15,00
10,00
FIZYKOTERAPIA
Elektroterapia (galwanizacja, jonoforeza, prady diadynamiczne, interferencyjne, TENS, Kotz'a, tonoliza, elektrostymulacja)
6,00
5,00
Laseroterapia punktowa
10,00
8,00
Ultradźwięki
8,00
7,00
Magnetoterapia
8,00
7,00
Sollux
 
8,00
 
8,00
Aquavibron - masaż wibracyjny
10,00/15 min
-
USŁUGI LOGOPEDYCZNE
Terapia logopedyczna
50,00/30 min
40,00
Porada neurologopedyczna dla rodziców niemowląt i małych dzieci
35,00
-
USŁUGI PEDAGOGICZNE
Sala Doświadczania Świata- stymulacja polisensoryczna
40,00/godz.
-
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
30,00/godz.
-
Terapia dla dzieci z autyzmem
50,00/godz.
-
Terapia taktylna
60,00/godz.
-
Trening Umiejętności Społecznych (zajęcia grupowe)
30,00/godz.
 
INTEGRACJA SENSORYCZNA
Diagnoza
200,00/ 3xgodz.
-
Konsultacje
50,00/godz.
-
Terapia
40,00/40min.
-