logo morius
facebook ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2021 poz. 2166 z późn.zm.), przedstawiono poniżej wykaz działań podjętych przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie, których celem była poprawa efektywności energetycznej:

Chcielibyśmy poinformować o postępach w zakresie oszczędności energetycznych, jakie zostały osiągnięte w ostatnich latach w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie. Nasza jednostka zdecydowanie zaangażowała się w działania mające na celu optymalizację zużycia energii, co przyczyniło się do proporcjonalnego obniżenia kosztów eksploatacji budynku MORiUS.

  1. Nowe urządzenia, jakie zakupujemy na potrzeby MORiUS charakteryzują się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
  2. Zapewniamy efektywne wykorzystanie infrastruktury w zakresie oszczędności energii poprzez zlecanie regularnych przeglądów i konserwacji: stolarki okiennej i drzwiowej, urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, serwisu sprzętu komputerowego, co znacząco wpływa na żywotność użytkowanych elementów oraz zapewnia ich efektywne funkcjonowanie i użytkowanie.
  3. Korzystamy z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł dzięki współpracy z e2V/Ekovoltis sp. z o.o.
  4. Przestrzegamy podstawowych zasad gaszenia światła w pomieszczeniach oraz wyłączania z sieci urządzeń elektrycznych po zakończonej pracy.
  5. Aktywnie promujemy świadomość ekologiczną wśród pracowników, podopiecznych i uczestników naszych działań, co pozwala nam podnosić świadomość na temat znaczenia efektywnego wykorzystania energii.

zielona energia certyfikat  korzystamy zielona energia