Menu

Witamy na naszej stronie

 

Nabór wniosków do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie przyjmuje wnioski do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020 r.

Ta forma pomocy kierowana jest do członka rodziny lub opiekuna sprawującego  bezpośrednią opiekę nad: 

- dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności

- osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Program realizowany będzie od miesiąca sierpnia do końca roku kalendarzowego.

Do Karty zgłoszenia dołączyć należy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wnioski można składać w siedzibie Ośrodka ul. C. K. Norwida 5, I piętro, pok. nr 19.

Jednocześnie prosimy o kontakt osoby chętne do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej. Usługę świadczyć mogą osoby posiadające kwalifikacje w zawodzie „asystent osoby niepełnosprawnej”/”pielęgniarka” lub osoby z wykształceniem minimum średnim posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Dokumenty do pobrania poniżej lub w siedzibie Ośrodka

Regulamin OW

Program Opieka Wytchnieniowa

Klauzula informacyjna

Karta zgłoszenia do programu

Karta oceny wg skali FIM

 

 

Opieka wytchnieniowa w MORiUS

Informujemy, iż rusza kolejna edycja Programu „Opieka wytchnieniowa”. Z programu skorzystać mogą członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.

MORiUS będzie realizował program w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

  • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – dla 12 uczestników
  • ośrodku wsparcia - dla 4 uczestników

W tegorocznej edycji opiekunom przysługuje 240 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

O naborze uczestników i terminie rozpoczęciu programu będziemy informować w najbliższym czasie.

Uruchamiamy transport osób niepełnosprawnych

Informujemy, że od poniedziałku 11.05.2020 r. ponownie korzystać można z usługi TAXI dla osób niepełnosprawnych.

Terminy rezerwować można telefonicznie pod nr tel. 76 727 65 72

Zapraszamy!

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Nasza Misja
„Przywracanie sprawności, poprawa jakości życia oraz pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego każdego powierzonego naszej opiece Pacjenta.”
Leczenie usprawniające dziecka jest wieloprofilowe i obejmuje wszystkie sfery rozwoju: ruchowego, zmysłów, mowy, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.
Nasza Misja
„Przywracanie sprawności, poprawa jakości życia oraz pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego każdego powierzonego naszej opiece Pacjenta.”