Menu

Witamy na naszej stronie

 

Nabór wniosków

NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU

OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - edycja 2019

 

 

Od 02 września 2019 roku Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie przyjmuje wnioski do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019 r. Wnioski można składać w

siedzibie Ośrodka ul. C. K. Norwida 5 I piętro,pok.19

 

 

 

Okres realizacji Projektu:

 

wrzesień 2019 – grudzień 2019

 

 

 

Dokumenty do pobrania w siedzibie Ośrodka oraz wkrótce na  naszej stronie http://www.morius.pl/ tj:

 

Wniosek

Regulamin

Karta wg skali Barthel

 

 

 

Ta forma pomocy kierowana jest do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednia opiekę nad:

 

dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby


w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 

osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności

 

 

 

 

 

Wsparciem mogą zostać objęte osoby niekorzystające z innych form usług


w miejscach zamieszkania.

 

Opieka wytchnieniowa realizowana będzie w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji


i Usług Specjalistycznych w Głogowie w godzinach 7-15 oraz popołudniu do 18:00

 

 

 

Do złożonego wniosku należy dołączyć:

 

kserokopie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel.

 

Pliko do pobrania.  

 Regulamin:

  Regulamin Rekrutacji Do Programu

 

 Dokumenty edytowalne w formacie WORD: 

  Wniosek,

  Karta Oceny Stanu Pacjenta.

 

 Dokumenty edytowalne w formacie OpenOffice:

  Wniosek,

  Karta Oceny Stanu Pacjenta.

 

 Dokumenty w formacie PDF

  Wniosek,

  Karta Oceny Stanu Pacjenta.

 

 

Czytaj więcej

Mikołajki 2017

Z okazji Mikołajek zaprosiliśmy Świętego Mikołaja do wspólnej sesji zdjęciowej.

Zobaczcie jej efekty w galerii. Zapraszamy!

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Nasza Misja
„Przywracanie sprawności, poprawa jakości życia oraz pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego każdego powierzonego naszej opiece Pacjenta.”
Leczenie usprawniające dziecka jest wieloprofilowe i obejmuje wszystkie sfery rozwoju: ruchowego, zmysłów, mowy, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.
Nasza Misja
„Przywracanie sprawności, poprawa jakości życia oraz pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego każdego powierzonego naszej opiece Pacjenta.”