Menu

Witamy na naszej stronie

 

Uruchamiamy transport osób niepełnosprawnych

Informujemy, że od poniedziałku 11.05.2020 r. ponownie korzystać można z usługi TAXI dla osób niepełnosprawnych.

Terminy rezerwować można telefonicznie pod nr tel. 76 727 65 72

Zapraszamy!

7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia

Wszystkim pracownikom Służby Zdrowia, w tym ciężkim dla nas czasie chcemy przede wszystkim podziękować - za poświęcenie, za odwagę i zaangażowanie z jakim pracujecie każdego dnia. Życzymy Wam dużo zdrowia oraz wytrwałości i zapewniamy o naszej ogromnej wdzięczności za codzienny trud walki o nasze zdrowie i życie!
Dziękujemy!

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2019-20

 Na realizację programu w edycji 2019-2020  przeznaczono 563 050,00 zł.  Program realizowany jest z ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

  1. Kto może korzystać?

Program realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych w Głogowie. Program adresowany jest do dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.

Przewidziano zatrudnienie 15 asystentów, którzy obejmą asystenturą 50 beneficjentów programu.

  1. Kim jest Asystent?

Asystentem osoby niepełnosprawnej jest:

- osoba posiadająca dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej

- osoba z wykształceniem co najmniej średnim posiadająca co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

  1. Czym zajmuje się Asystent?

Rolą asystenta jest pomoc w codziennych czynnościach, skierowana głównie na usamodzielnienie, integrację oraz zapobieganie izolacji osób niepełnosprawnych. Do obowiązków Asystenta może należeć m.in.:

- wspomaganie osoby niepełnosprawnej w komunikacji z otoczeniem, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych,

- pomoc w poruszaniu się po mieście i w korzystaniu ze środków transportu,

- pomoc w docieraniu do domu, szkoły, miejsca pracy, lekarza, urzędów, świątyń itp.

- towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w kontaktach społecznych - udział w imprezach kulturalnych, wyjściach do kin, teatrów, muzeów, na koncerty, na spotkania towarzyskie, na zakupy itp.

- wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwijania zainteresowań. 

  1. Czym NIE zajmuje się Asystent?

Asystować to znaczy towarzyszyć, być obecnym. Asystent nie każe, nie decyduje, nie wyręcza. Nie powinien sprzątać czy robić zakupów. Nie wykonuje specjalistycznych usług opiekuńczych (czynności higieniczne, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne)

  1. Kiedy można korzystać z usług Asystenta

Usługi Asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, a w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usługi mogą zostać zmienione,

Limit godzin usług Asystenta przypadających na 1 uczestnika programy wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie

Program będzie realizowany od dnia 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

Materiały do pobrania dostępne będą na stronach internetowych Urzędu Miasta (głogów.pl) i Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych (morius.pl) oraz bezpośrednio w siedzibie Ośrodka przy ul. Norwida 5 – I piętro, pokój nr 19.

 

Do pobrania:

Regulamin

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020

RODO - Klauzula informacyjna

Karta zgłoszenia - OpenOffice

Karta zgłoszenia - PDF

 

Ankieta mieszkańca miasta Głogów

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ANKIECIE

 

Informacje o ankiecie:

W związku z podjęciem przez Gminę Miejską w Głogowie działań w celu opracowania "Strategii dla zdrowia Głogowian" przeprowadzamy  ankiety dotyczące  zdrowia mieszkańców  oraz oczekiwań mieszkańców Głogowa w tym obszarze, kolejny krok to  diagnoza sytuacji demograficznej i epidemiologicznej  na podstawie  zebranych danych  ankietowych, z  GUS, NFZ oraz od innych podmiotów  w zakresie  zachorowalności z powodu najważniejszych chorób, umieralności i przyczyn zgonów. 

Przeprowadzona zostanie  również analiza porównawcza stanu zdrowia mieszkańców powiatu głogowskiego  i innych wybranych powiatów,  na podstawie wskaźników umieralności.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia kwestionariusza ankietowego, który będzie dostępny w wersji elektronicznej  na stronie  www.glogow.pl i papierowej  w  Ratuszu  w  Biurze  Obsługi  Mieszkańca oraz w Galerii Glogovia

Wyniki badań ankietowych wskażą  nam  kierunki  działań dla  wdrożenia dalszych działań prozdrowotnych  w  Głogowie.

 

Link do ankiety elektronicznej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpXcAkVwLPGq39kDy_ZYaKciF_7yooiApJduHRqXZO67vMug/viewform?usp=sf_link

 

Zapraszamy do udziału w ankiecie.

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Nasza Misja
„Przywracanie sprawności, poprawa jakości życia oraz pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego każdego powierzonego naszej opiece Pacjenta.”
Leczenie usprawniające dziecka jest wieloprofilowe i obejmuje wszystkie sfery rozwoju: ruchowego, zmysłów, mowy, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.
Nasza Misja
„Przywracanie sprawności, poprawa jakości życia oraz pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego każdego powierzonego naszej opiece Pacjenta.”