Menu

 

Terapia i porada neurologopedyczna obejmuje:

 • wczesną logopedyczną pomoc dla wcześniaków
 • profilaktykę i terapię zaburzeń mowy i komunikacji dzieci
 • integralną stymulację rozwoju mowy dzieci
 • terapia zaburzeń przyjmowania pokarmów

 

Dzieci są objęte planową terapią neurologopedyczną prowadzoną według zindywidualizowanego programu. Terapia łączy w sobie elementy wielu metod, w tym Terapii Taktylnej i Integracji Sensorycznej.

W zakresie uszkodzenia funkcji pierwotnych, będących biologicznymi podstawami mechanizmów mowy i mówienia terapia dotyczy czynności pokarmowych związanych ze:

 • ssaniem
 • gryzieniem
 • żuciem
 • połykaniem
 • symetrią pracy stawów skroniowo-żuchwowych
 • symetrią twarzy
 • zaburzeń napięcia mięśniowego w obrębie orofacjalnym

 

W zakresie terapii oddechu prowadzone są stymulacyjne działania dotyczące sposobów prowadzenia oddechu, również u dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego.

W terapii opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń ekspresji języka i funkcji percepcji mowy prowadzona jest wczesna stymulacja logopedyczna uwzględniajaca:

 • rozwój słyszenia dźwięków
 • rozwój słuchu awerbalnego i fonematycznego
 • zaburzenia rozwoju słuchu odbiorczego

 

Stymulowanie rozwoju mowy obejmuje przygotowywanie do:

 • fonacji
 • tworzenia związków i pojęć
 • tworzenia asocjacji słuchowo – ruchowo – czuciowych
 • tworzenie artykulacji głosek normatywnych
 • pracy nad zrozumiałością wymowy