Menu

Miejski Ośrodek Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych (MORiUS) jest Ośrodkiem, który służy wsparciem osobom niepełnosprawnym w tym również z niepełnosprawnością intelektualną, niemowlętom, dzieciom i młodzieży z opóźnieniem psychoruchowym, jak również z wadami postawy.

Swoją pomocą służymy w dni robocze (pon-pt) w godzinach od 7.00-15.00.

W MORiUS znajduje się Ośrodek Dziennej Rehabilitacji dla dzieci do 25 roku życia, w którym Podopieczni są objęci Specjalistycznymi Usługami Opiekuńczymi. Leczenie usprawniające w Ośrodku jest wieloprofilowe i obejmuje wszystkie sfery rozwoju: ruchowego, zmysłów, mowy, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

W Ośrodku można skorzystać także z usług komercyjnych, niemowlęta, dzieci i młodzież objęci są opieką w Poradni Lekarskiej, Rehabilitacyjnej, Logopedycznej i Psychologicznej i dodatkowo skorzystać z terapii pedagogicznej. Dorośli potrzebujący