Menu

DYREKTOR

Mirosława Krasicka

ADMINISTRACJA

Główny księgowy

Intendent

ZESPÓŁ FIZJOTERAPEUTÓW

Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w terapii osób niepełnosprawnych i dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, mające przygotowanie zawodowe i kwalifikacje w zakresie:

- metody neurorozwojowej NDT-Bobath- certyfikat

- metody Vojty- certyfikat

- Kinesiology Taping

- masażu Shantala

- wczesnej interwencji

- instruktora Pilatesu

- alternatywnej i wspomagającej metody komunikacji AAC

ZESPÓŁ PEDAGOGÓW

Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w terapii osób niepełnosprawnych i dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, mające przygotowanie zawodowe i kwalifikacje w zakresie:

- pedagogiki specjalnej, terapeutycznej

- surdopedagogiki

- terapii i edukacji osób z autyzmem

- choreoterapii i arteterapii

- wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka

- metody wg Weronik Sherborne

- Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej

- terapii i arteterapii ręki i stopy

- stymulacji polisensorycznej

- alternatywnej i wspomagającej metody komunikacji AAC

PSYCHOLOG

Specjalista posiadający kwalifikacje w zakresie diagnostyki poziomu sprawności intelektualnej i psychomotorycznej oraz terapii wspomagającej rozwój dzieci z deficytami rozwojowymi. Poradnictwo, wsparcie psychologiczne dla rodziców.

NEUROLOGOPEDA

Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w terapii osób niepełnosprawnych i dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, mające przygotowanie zawodowe i kwalifikacje w zakresie:

- oligofrenopedagogiki

- wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka

- Makaton- program rozwoju komunikacji

- terapii integracji sensomotorycznej- certyfikat IIº

- Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej

- terapii taktylnej

- arteterapii i terapii ręki i stopy

- metody ruchów artykulacyjnych w terapii dziecka dyslektycznego

- metody wstępnej stymulacji logopedycznej w terapii dziecka ryzyka dysleksji

- zaburzenia płynności mowy

- metody komunikacji alternatywnej

- afazji – diagnoza i terapia

- terapii dysleksji - certyfikat

PIELĘGNIARKI

Dyplomowane pielęgniarki z doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi i dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi.

OPIEKUNOWIE

Opiekunowie i asystenci osoby niepełnosprawnej z wieloletnim doświadczeniem w opiece nad osobami niepełnosprawnymi i dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi posiadający szkolenia w zakresie:


- Metody Ruchu Rozwijającego wg Weronik Sherborne
- technik plastycznych (m.in. praca w glinie)