Menu

 Usługa
Cena brutto
1 zabiegu (PLN)
Cena w karnecie – 10 i więcej zab. (cena jednostkowa)
FIZJOTERAPIA
Pierwsza wizyta z instruktażem i nauką pielęgnacji niemowląt
60
-
Terapia neurorozwojowa- NDT-Bobath, PNF (do 45 min)
50
40
Ćwiczenia indywidualne (korekcyjne, usprawniające) (do 45 min)
35
30
Ćwiczenia bierne, czynno – bierne, wspomagane, izometryczne (do 30 min)
25
20
Ćwiczenia w UGUL-u (do 30 min)
15
10
Ćwiczenia ogólnousprawniające, szkoła pleców (grupa)
15
10
Kinesiology Taping (1 aplikacja)
20-40
-
MASAŻ
Masaż częściowy (15 min)
20
 
Masaż kręgosłupa całościowy (20min)
30
 
Aquavibron – masaż wibracyjny (15min)
10
8
FIZYKOTERAPIA
Elektroterapia (galwanizacja, jonoforeza, prady diadynamiczne, interferencyjne, TENS, Kotz'a, tonoliza, elektrostymulacja)
6
5
Laseroterapia punktowa
10
8
Ultradźwięki
8
7
Magnetoterapia
8
7
Sollux
8
7
USŁUGI LOGOPEDYCZNE
Terapia logopedyczna (do 30min)
50
40
Porada neurologopedyczna dla rodziców niemowląt i małych dzieci
35
-
USŁUGI PEDAGOGICZNE
Sala Doświadczania Świata- stymulacja polisensoryczna (do 30min)
20
18
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
15
12
Terapia dla dzieci z autyzmem
30
25
Choreoterapia
15
10
USŁUGI PSYCHOLOGICZNE 
Konsultacja psychologiczna
50
-
Terapia psychologiczna indywidualna (do 45 min)
60
-
Diagnoza poziomu inteligencji z opinią dla osób powyżej 6 roku życia (120 minut)
120
-
POZOSTAŁE
Terapia czaszkowo-krzyżowa
100
4 sesje - 360

Rejestracja na terapię czaszkowo-krzyżową - tel. 601-363-166